Fundamental.org

King James, Fundamental, Independent Baptist Resources

Ukraine

Sort By: Church NamePastor’s NameZIP Code
Claim This Listing
Rivenska Str.5, Chernivtsi 58000, Ukraine
Chernivtsi
Ivan Danylyuk, pastor assistant Anatoliy
1078
Claim This Listing
40-let Pobedy st. 22a, Smila 20 706, Ukraine
Smila
Nikolay Vishnitskiy
1660
Claim This Listing
, Old Visokii, Kharkov Oblast 62459, Ukraine
Old Visokii, Kharkov Oblast
Cawa (preacher)
3064
Claim This Listing
Pulkovskii 4, Kharkov 61176, Ukraine
Kharkov
Missionary John O’Brien
3063
Claim This Listing
Maydan Zgody 1, apt. 7, Zhitomir 10014, Ukraine
Zhitomir
Vladimir Kruchinin
4574
Claim This Listing
, Simferopol, Ukraine
Simferopol
Bob Van Sant
7405
Claim This Listing
Ëåíèíà, Xto mozhe napysaty 12345, Ukraine
Xto mozhe napysaty
2058